Sovellettuna yhteisötaide- ja työpajatoimintaan esitystaide auttaa osallistujia kehittämään täysin omanlaista taiteellista ilmaisua sekä antaa osallistujille kokonaisvaltaisia taiteellisia kokemuksia ja apuvälineitä vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä taiteen keinoin. Esitystaiteen keskuksen yhteisötaideprojektit ja työpajat eivät perustu virtuositeetteihin, vaan lähtevät siitä olettamuksesta, että ihminen on itsessään mielenkiintoinen ja luova.


Eskuksessa on toteutettu yhteisötaidetoimintaa vuodesta 2012 lähtien. Yhteisötyö linkittyy luontevasti osaksi useiden esitystaiteilijoiden työskentelyä. Eskuksen taiteilijat ovat yhteisötaidehankkeessa soveltaneet osaamistaan mm. nuorille suunnattuihin taidepajoihin sekä kaupunginosien elävöittämiseen.


Vuonna 2013 Eskuksen kaupunginosiin suuntautuvaa yhteistötaidehanketta pilotoitiin Roihuvuoren kaupunginosassa. Vuodesta 2014 eteenpäin yhteisötaidetoiminta toteutuu Eskuksen välittömään läheisyyteen rakentuvalla Kalasataman uudella asuinalueella "Kalasataman Taidetalkoot" –hankkeen muodossa.

 

Lisätiedot:mikko niemistö

Mikko Niemistö
Yhteisötaidekoordinaattori

+358 50 365 9038

mikko.niemisto(at)eskus.fi