VERKOSTOT
etkavat201149

Esitystaide kurottuu taiteenlajina kielten ja maiden välisten rajojen yli. Esitystaiteen keskuksessa mukana olevilla ryhmillä on jo nyt laajat kansainväliset verkostot, ja yksi keskuksen päämääristä on kehittää, vakiinnuttaa ja lisätä kansainvälistä vuorovaikutusta ja vaihtoa.

Yksittäiset esitykset ja projektit kiertävät yhä enemmän Euroopassa ja Pohjoismaissa, ryhmät työskentelevät kansainvälisissä ympäristöissä ja hyötyvät residenssitoiminnasta eri maissa. Tätä toimintaa Esitystaiteen keskus kehittää ja luo kanavia kansainvälisen yhteistyön vakiinnuttamiselle muun muassa residenssien, kesäkoulujen, seminaarien ja työpajojen avulla.

Tulevaisuudessa Esitystaiteen Keskus luo myös tukiohjelmia ja verkostoja jotka mahdollistavat esitystaiteilijoiden ja ryhmien kiertue- ja vierailutoiminnan ulkomailla. Esitystaiteen Keskus osallistuu aktiivisesti olemassa oleviin kansainvälisiin verkostoihin kuten IETM sekä erilaisiin pohjoismaisiin verkostoihin.