Eskuksen toiminnan tarkoitus on tukea esitystaiteen tekijöitä ammatillisesti. Toiminnan perustana ovat taiteilijalähtöisyys, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja avoimuus. Toiminnan muotoja ovat seminaarit, keskustelut, aamutunnit, taiteilijavaihdot ja residenssitoiminta. Eskus toimii myös hankevetäjänä yhteisötaiteen ja kansainvälisen toiminnan alueilla.