Avainpantti
Vuokraaja saa käyttöönsä tarvittavat avaimet avainpantin maksukuittia vastaan. Avainpantti maksetaan samalle tilille kuin vuokrakin. Kunkin avainsetin pantti on 75,00 €. Eskuksen tilinumero on FI79 1237 3000 1278 00.

Peruutukset ja muutokset vuokra-aikaan
Salin varaus voidaan perua 3kk varattua ajankohtaa aiemmin veloituksetta. Jos varaus perutaan viimeistään 14 vrk ennen vuokrakauden alkua, veloitetaan 50% vuokrasta. Mikäli varaus perutaan vähemmän kuin 14 vrk ennen ajankohdan alkua, veloitetaan vuokrakauden hinta kokonaan. Varauksen peruutus toimitetaan aina kirjallisesti Esitystaiteen keskukselle.

Alle 14 vrk ennen vuokra-aikaa tehdyt varaukset ovat sitovia vuokrasopimuksen palauttamisen jälkeen ja ne laskutetaan normaalisti.

Vuokran korottaminen (yli 6 kk kestävät vuokrasopimukset)
Vuokraa tarkistetaan vuosittain tammi- ja elokuussa. Eräpäivä on kunkin vuokrakuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä (pitkät sopimukset). Viivästyskorko määräytyy LHVL:n (laki liikehuoneiston vuokrauksesta) mukaisesti. 

MUUT EHDOT
Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95). Lisäksi noudatetaan Suvilahden vuokralaisoppaan sääntöjä ja ohjeita: http://www.suvilahti.fi/sites/suvilahti/files/basic-page/inline-files/vuokralaisopas_suvilahti_12022014.pdf

1. Vuokralainen on todennut vuokrakohteen ja sen laitteiden kunnon, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on, jollei muusta ole sovittu erikseen liitteessä.

2. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrakohdetta sekä Eskuksen muita tiloja huolellisesti ja huolehtimaan siitä,
että vuokrakohteen käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita huoneiston käyttöön sisältyviä määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan ja taloyhtiön lupaa kiinnittää julisteita, kilpiä tms. talon oviin, ikkunoihin, seiniin tai muihin paikkoihin.

3. Vuokralainen ei saa suorittaa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan lupaa.

4. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään tiloissa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen aloitusajankohtaa. Rajoitus ei koske kiireellisiä korjaustöitä.


HARJOITUSSALIEN VUOKRAUSEHDOT

Vuokrattava kohde
Sali vuokrataan siinä kunnossa kuin se vuokraushetkellä on. Eskus ei hyvitä toisten vuokralaisten toiminnasta
aiheutuneita häiriöitä salin käytölle tai sen kunnolle. Mahdollisuuksien mukaan tällaisessa tilanteessa annetaan vuokralaisen käyttöön toinen harjoitussali. Mikäli vuokraaja tarvitsee harjoituksiin tuoleja tai pöytiä, voi niitä lainata Eskuksesta. Saleissa on pimennysverhot. Saleihin ei saa jättää rekvisiittaa ja muita tavaroita
harjoitusvuorojen väliseksi ajaksi ellei asiasta ole erikseen sovittu. Käytävällä on lukolliset kaapit säilytystä
varten,lukko on tuotava mukanaan. Salin tulee jäädä jokaisen harjoitusvuoron jälkeen alkuperäiseen kuntoon.

Salien käyttö tapahtuu kello 8.00 ja 22.00 välillä. Keskuksen tiloissa ei ole sallittua oleskella näiden aikojen ulkopuolella. Avainta ei saa luovuttaa tai lainata kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen vastaa avaimen katoamiseen liittyvistä kuluista.

Vuokra-aika
Salien käyttö tapahtuu kello 8.00 ja 22.00 välillä. Lyhyiden vuorojen ajankohdat ovat klo 8-13.30, 13.30-17.30 ja 17.30-22. Pitkät vuorot hinnoitellaan joko päivä-, viikko- tai kuukausitaksan mukaan. Mikäli vuokra-aika on pidempi kuin 1 kk mutta lyhyempi kuin 2 kk, laskutetaan ylimenevät viikot jakamalla kuukausivuokra neljällä. Vuokrahinnasto on saatavilla erikseen.

Vuokrasopimuksen päättyminen
Salien luovutuksessa noudatetaan tässä vuokrasopimuksessa päätettyä sopimuksen päättymisajankohtaa ja/tai Keskuksen peruutusehtoja. Varauksen peruutus tulee toimittaa aina kirjallisesti Esitytaiteen Keskukselle. Kun vuokralainen on tyhjentänyt salin, tehdään salissa lopputarkastus. Lopputarkastuksen ja avainten luovutuksen jälkeen vuokralaiselle palautetaan avainpantti. Mikäli lopputarkastuksessa ilmenee sellaisia puutteita tai laiminlyöntejä, joista vuokralainen on vastuussa, vuokralainen on velvollinen korvaamaan mahdolliset korjaus- ja/tai siivoustyöt.

Muuta
Vuokraan kuuluu yhteiskeittiön ja aulatilan käyttöoikeus. Eskuksen tiloissa voi käyttää Suvilahden langatonta
Internet-yhteyttä. Eskuksen tiloihin ei saa varastoida tavaroita eikä jättää roskia. Vuokralainen on velvollinen
ilmoittamaan tiloissa vuokrasuhteen aikana mahdollisesti ilmenevistä vioista. Vuokralaisen tulee huolehtia, että Eskuksella on hänen ajantasaiset yhteystietonsa. Vuokraehtojen rikkominen oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen.